Stanoviska Výboru na ochranu svobody slova SN ČR


 

 


Výbor na ochranu svobody slova při Syndikátu novinářů ČR se v současnosti (listopad 2000) zabývá těmito případy: kauzou Rebeky Křižanové - zveřejněni údajů o bývalém šéfovi Fondu národního majetku J. Stiessovi, a kauzou Přemysla Vachalovského a Johna Boka ve věci jejich knihy Kato o ministru zahraničí J. Kavanovi.

Aktuální informace:

Trestní stíhání Rebeky Křižanové (kauza Jan Stiess) bylo Obvodním státním zastupcem pro Prahu 1 dne 12. 12. 2000 zastaveno.


PRAHA 1. června (ČTK) - Razantněji než dříve chce bránit zájmy novinářů Výbor na ochranu svobody slova při Syndikátu novinářů, který dneškem v novém složení obnovil svou činnost. Výbor se bude zabývat případy, v nichž je novinářům zabraňováno získávat a šířit informace; podle jeho předsedy a šéfredaktora deníku Metro Jiřího Vávry poskytne novinářům i pomoc v případě trestního řízení za výkon povolání.

Devítičlenný výbor, tvořený převážně aktivními novináři z tištěných a elektronických médií, chce bezplatně hájit zájmy všech novinářů, včetně nečlenů Syndikátu novinářů. Výbor, jehož předchozí složení se podle Vávry neosvědčilo, bude shromažďovat informace o případech porušování svobody slova. V posledních letech jsou nejčastějšími případy ty, kde jsou svobodě slova nadřazovány ekonomické zájmy sdělovacího prostředku, podotkl Vávra.

Podněty je možné podávat elektronickou poštou na adresu: mailto:sncr@mbox.vol.cz nebo na pražském telefonu 2327782.

Výbor na ochranu svobody slova se ještě ve svém starém složení zabýval například kauzou novináře Zdeňka Zukala, v níž tento reportér čelí spolu s dalšími třemi obviněnými podezření z křivého obvinění. Jednoznačně na stranu novináře se výbor postavil v případě údajného vyzrazení státního tajemství, z něhož byl obviněn bývalý redaktor televize Nova Tomáš Smrček. Trestného činu se údajně dopustil tím, že ukázal v televizní reportáži na kameru dokument označený jako přísně tajný.

Dana Votýpková mhm vb


 

Stanovisko Výboru

ke kauze Tomáše Smrčka

 

Novinář je povinen chránit zájmy občanů a poukázat na trestnou činnost, které se dopouští představitel tajné služby. V tomto případě je podle VOSS veřejný zájem nad zákonem a VOSS se jednoznačně staví na stranu pana Smrčka. Jinak ale do případu vstupovat nebude, protože Tomáš Smrček neprojevil o další pomoc zájem.

Praha 1. června 2000


Stanovisko Výboru

ke kauze "Mein Kampf"

 

Výbor na ochranu svobody slova pokládá kauzu Mein Kampf za zcela zbytečně vyvolaný a politováníhodný případ útoku na svobodu slova. Pokud tento titul je zcela běžně dostupný v knihovnách vysokých škol a pokud jsou současně ve veřejných knihovnách k dispozici díla Marxe, Engelse či Lenina, jejichž studium a následné aplikace v nich obsažených myšlenek přinesla lidská utrpení srovnatelná s nacismem, je jakékoli zakazování této knihy a trestní stíhání vydavatele zcela nesmyslné. Je totiž i v příkrém rozporu s listinou Základních práv a svobod zaručující stejná zákonná omezení pro všechny případy.

Právo vydat jakoukoli knihu má každý a je pochopitelný výrok soudu prokázat mu, že tuto knihu vydal s úmyslem šířit myšlenky nacismu a nikoli jako studijní, resp. historický materiál či prostý obchodní záměr. V tom případě bychom ovšem museli podat podnět k zahájení trestního stíhání na všechny vedoucí knihoven, kteří zcela vědomě půjčují, a vydavatele, kteř tisknou – a tak šíří – například myšlenky zločinecké organizace, literaturu KSČ.

VOSS dále zcela zásadně odsuzuje postup vyšetřovatele, který nařídil stažení knihy z prodeje a její následné zabavení. Dle stanoviska VOSS přísluší toto rozhodnutí pouze soudu - vyšetřovatel má mít možnost zabavit množství nezbytné v důkazním řízení a tím jistě není celý náklad titulu. Postup vyšetřovatele vzbuzuje obavy, že takto může být nakládáno s každou knihou či jiným titulem, jehož text či autor se znelíbí státnímu establishmentu.

Dle názoru VOSS se celá kauza Mein Kampf změnila v akt nedůstojný České republiky, kdy se z díla Adolfa Hitlera stává paradoxně samizdat a enormě se tak zvyšuje vlna zájmu o jeho zakoupení. VOSS bude případ i nadále sledovat.

Praha 14. června 2000


Stanovisko Výboru

ke kauze M. Řezníčka

 

VOSS je znepokojen případem režiséra Martina Řezníčka.

Určité signály napovídají, že souvisí s jeho novinářskou profesí. Proto se VOSS domnívá, že jde o pokus potlačit svobodu slova a zastrašit novináře.

VOSS nebere tento případ na lehkou váhu. Považujeme za velmi důležité, aby se policie napadením novináře Řezníčka důkladně zabývala a aby zjistila pachatele.

Pokud se napadení M. Řezníčka nevyřeší, mohl by to být nebezpečný precedent pro další podobné případy.

VOSS vyjadřuje Martinu Řezníčkovi solidaritu a bude případ nadále sledovat.

Praha 29. června 2000


Stanovisko Výboru

ke kauze "OLOVO"

 

Výbor na ochranu svobody slova (dále jen VOSS) Syndikátu novinářů České republiky považuje obvinění svých kolegů, Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, za útok na svobodu slova v této zemi.

Novináři jsou povinni utajit svůj zdroj, pokud to zdroji slíbili a on si to klade jako podmínku podání informací. Dokud není prokázáno, že úmyslem zdroje bylo někoho pomluvit či poškodit a že uvedené informace byly nepravdivé, není možné nutit novináře k odkryti zdrojů či je za neodkrytí dokonce stíhat. Proto VOSS stojí za svými kolegy, kteří odmítají policii sdělit zdroj svých informací.

Praha 27. září 2000


Stanovisko Výboru

ke kauze SAZKA

 

VOSS protestuje proti postupu vedení České televize, které zrušilo vysílání pořadu Klekánice věnovaného problematice hospodaření v a.s. Sazka. VOSS je silně znepokojen možností ovlivňování veřejnoprávních i jiných médií silnými lobbystickými (finančními i politickými) skupinami. VOSS upozorňuje na etický kodex Rady Evropy, podle něhož mají jak majitelé, tak i šéfové sdělovacích prostředků striktně oddělit obchod od zpravodajství a publicistiky.

VOSS rovněž zásadně nesouhlasí s posledním rozhodnutím vedení ČT odvysílat tuto reportáž v nejbližším možném termínu s připojením dodatečného vyjádření představitelů a.s. Sazka. Toto rozhodnutí je v rozporu s tiskovým zákonem, který umožňuje až následné právo na odpověď.

VOSS je přesvědčen, že zde vzniká nebezpečný precedens, který by ve svém důsledku znemožňoval nezávislý výkon činnosti novinářů.

VOSS rovněž vyslovuje hluboké znepokojení nad jakýmkoliv postihem autorů reportáže.

Praha 5. října 2000