Jak jsme na tom s ochranou svobody slova

 

Zpráva o činnosti Výboru na ochranu svobody slova Syndikátu novinářů České republiky

 

 

Obecně řečeno svoboda slova v České republice je na tom ze všech svobod garantovaných ústavou i jinými zákony či listinami bezkonkurenčně nejhůře. Tedy alespoň pokud se jedná o svobodu slova vyřčeného či tištěného ve sdělovacích prostředcích.

 

Svoboda slova prostého občana předmětem útoků obvykle není, neb jeho osamělé slovo není slyšet a obvykle nikoho nezajímá. Slovo medializované však již představuje vážné nebezpečí a jako takové je vystaveno útokům politiků, hospodářských lobby, či jedinců a organizací pohybujících se na hraně zákona - případně i daleko za ní.

 

Na ochranu svobody tohoto slova, zcela nezbytného pro zdravý vývoj demokratické společnosti, bylo vydáno, podepsáno a deklarováno mnohé. Ovšem realita je taková, že k jejímu porušování paradoxně dochází poslední dobou stále častěji. Což je mimochodem pro společnost halasně kráčející do Evropské unie vizitka velmi podivná.

 

S ohledem na skutečnost, že představitele moci zákonodárné a výkonné nechává porušování svobody slova v naprostém klidu, ba naopak se někteří z nich na jejím porušování přímo či nepřímo podílejí, vznikl při SNČR výbor, který si ochranu svobody slova stanovil jako své hlavní poslání. Zpráva o jeho činnosti je nyní prostřednictvím Mediažurnálu k dispozici všem členům SNČR a samozřejmě služby VOSS rovněž, a to bez ohledu zda perzekvovaný novinář je nebo není členem syndikátu. Požádal bych proto rád tímto všechny kolegy, kteří si tento text přečtou, aby informovali o existenci VOSS všechny své kolegy, kteří se slovem a písmem živí, a mohou se tedy dostat do konfliktu s těmi, jimž je svoboda slova v České republice trnem v oku.

 

 

Jiří Vávra

předseda

Výboru na ochranu svobody slova

Syndikátu novinářů České republiky

 

 

 

Zpráva o činnosti VOSS

 

Výbor na ochranu svobody slova Syndikátu novinářů České republiky (dále VOSS) obnovil v únoru tohoto roku po krátké přestávce svou činnost, a v novém složení se začal zabývat jednotlivými případy porušování svobody slova v ČR.

 

VOSS během svých jednání zaujal a vydal stanoviska v kauzách Zukal, Smrček, Zítko(Mein Kampf), akreditací na koncerty, kabelové televize v Nové Roli, Olovo a Sazka. VOSS dále vzal na vědomí, ale nezabýval se napadením novináře Řezníčka, stíháním redaktora Kotala ze Špíglu a případem běloruské novinářky žádající o azyl.

 

V současné době se VOSS zabývá kauzou Kato, kdy je Přemyslu Vachalovskému přidělen zpravodaj VOSS Karel Mašita, a kauzou Stiess, kde byl Rebece Křižanové přidělen zpravodaj VOSS Marek Pokorný. Stanoviska k těmto kauzám vydá VOSS po provedení právního rozkladu poradci SNČR, a po konzultaci s perzekvovanými novináři i jejich advokáty. V úvahu připadá rovněž řada dalších kroků, ale účelem této zprávy není zde přetiskovat stanovy ani jednací řád VOSS.

 

Jako zásadní informaci je však nutné sdělit, že podněty pro VOSS přijímá kancelář SNČR a zde jsou rovněž k dispozici veškerá prohlášení a stanoviska, která VOSS vydal.

 

S ohledem na hospodaření VOSS je nutno konstatovat, že všichni členové výboru vykonávají svou činnost bez nároku na honorář a jediným výdajem tak zůstávají náklady na korespondenci, právní konzultace, telefony, elektřinu a úklid kanceláře VOSS, která se nachází v objektu SNČR.