Ukázky z mé knihy o Jazzové sekci

závěr Kapitoly I a začátek Kapitoly II

o době vzniku a osobnostech zakladatetelů Jazzové sekce

ukázky z Kapitol III a IV

první úspěchy a interní spory, koncert Plastic People u Českých Budějovic v roce 1974, vznik Charty 77, prvopočátky příčín sporů Jazzové sekce s celým komunistickým režimem.