Naléhává sdělení - archivKaždý stav a situace, které jsou dlouhé a nudné, jsou zároveň nutné.


Král Noah zuří:

"Což nejsem já králem?! Jen oběti lidské jsou mi příslušny. Vy běloši, jezte si třeba prasata. Však jsou dosti dobrá pro vás."


Nefňukat!


Před chvílí jsme vylezli z moře, ještě jsme obaleni chaluhami, a už se na nic nepamatujeme.


Ukázkový protimluv: Inteligentní žena.


Laťku musíme zvedat tak vysoko, abychom se pod ní mohli volně procházet.


PF 2001 zde


Dle indického počítání času:

teď žijeme v nejhorším věku, jímž je kalijuga.

Podrobosti zde


Reggaenerace nebo diginerace?


Zesilte stráže! Lepší se to.


Tisk nebo fisk?


Jak mohou existovat ministerstva něčeho, co neexistuje a nikdy neexistovalo? Například: ministerstvo spravedlnosti.