o Jazzové sekci
vyšlo 18. září 1998

  1. komentář šéfredaktora Jana Čulíka
  2. dopis K. Mašity Britským listům
  3. 1. nástin scénáře K. Mašity pro ČT
  4. 2. nástin scénáře K. Mašity (podrobnější)
  5. Korespondence s ČT ohledně zastavení práce na dokumentu o JS

(části 3 - 5 jsou na samostatných stránkách)

 

Česká televize: kontroverzní historie pokusu natočit film o Jazzové sekci

Na Britské listy se obrátil 4. září pan Karel Mašita, autor námětu a scénáře na dokumentární film o historie Jazzové sekce Svazu hudebníků, která v osmdesátých letech hrála velmi významnou roli jako nakonec velmi nezávislá kulturní (a vlastně i politická) organizace.

Karel Mašita je frustrován tím, že realizace jeho projektu byla zastavena. Obviňuje velmi ostrými slovy Českou televizi v této věci ze selhání.

Britské listy si nemohou osobovat právo zasahovat do interního editorského rozhodování České televize, jaký pořad případně natočit či nenatočit. Tento případ je kromě toho složitý: zdá se, že došlo z nepříliš jasných důvodů ke konfliktu zejména mezi Karlem Mašitou a některými vedoucími členy Jazzové sekce. Právě proto, zdá se nám, byl projekt pozastaven.

Požádali jsme o vysvětlení Radu České televize i generálního ředitele ČT Jakuba Puchalského. Od Rady ČT jsme obdrželi stručný dopis, že se nemůže vyjádřit, neboť se případ vyšetřuje. Z České televize jsme dostali včera vysvětlení, které zveřejňujeme v dnešních BL, viz Obsah.

Jde však o kontroverzní záležitost, která si zaslouží řádného objasnění. Proto rádi zveřejníme jakoukoliv další dokumentaci k této věci.

Zdá se nám, že je užitečné materiál Karla Mašity publikovat, už proto, že informace o historii Jazzové sekce v něm obsažené jsou málo známé a měly by vejít v širší povědomí.

I když chápeme rozhořčení Karla Mašity, Britské listy se s  emocionálními formulacemi některých částí dopisů pana Mašity, adresovaných ČT a Radě ČT, neztotožňují.

Jan Čulík


Vážený pan
Jan Čulík
Britské listy

Praha 4. září 1998

Vážený pane!

V příloze Vám dávám k dispozici moji současnou problematiku jak s Českou televizí a jejím generálním ředitelem panem mgr. Jakubem Puchalským, tak s Radou ČT, která mi již tři měsíce nedopovídá na dopis k mé práci na dokumentu o Jazzové sekci pro ČT - viz můj dopis Radě ČT z 10. června 1998. Po pečlivém prostudování tohoto mailu určitě zjistíte, že jde o věc, kdy ČT už téměř rok záměrně blokuje tuto moji práci, a to v příkrém rozporu s tvrzením p. Puchalského o tom, že v ČT bude prosazovat především původní dokumentární a publicistickou tvorbu.

Snad Vám nemusím vysvětlovat, že televizní dokument o Jazzové sekci je jeden z největších dluhů ČT vůči veřejnosti, že ČT je v ČR jedinou televizí, která takové práce má přímo v zákonném popisu práce a že k tomu jako jediná má i peníze. Přesto, nebo možná právě proto ji ignoruje, resp. vymlouvá se na nutnost mé autorské spolupráce se všemi členy (i bývalými) Jazzové sekce. Ta ale ve své historii měla několik tisic člená a desetitisíce příznivců, takže taková spolupráce není prakticky vůbec možná. Koneckonců, autorem námětu i návrhu scénáře jsou pouze já, jiní náhlí "spoluautoři" se do věci chtějí jen vsunout pro vlastní oslavu.

Posuďte tedy laskavě sám, do jaké míry je tato problematika zveřejnitelná v Britských listech. Neboť současná česká mediální sféra je tak zrůdně prolezlá různými čachry, nekompetentností a klanovými zájmy, že o takovéto "věci" nejeví vůbec zájem. Jsem novinář (mj. se stálou akreditaci v Poslanecké sněmovně) a stav české žurnalistiky proto velice dobře znám.

Karel Mašita