Britské listy 8. 1. 2000:

Prohlášení, které nezveřejnil Výbor na obranu svobody slova.

Návrh prohlášení předsedy J. Vávry, který vyplývá z toho, co bylo na schůzi 4. 1. 2001 dohodnuto, avšak ke zveřejnění pro ostrý odpor některých členů nedošlo:

VOSS je přesvědčen, že v České televizi nejde o porušení svobody slova, ale o porušení práva veřejnosti na objektivní informace, a to od obou stran sporu. Pojem svoboda slova je v rámci této situace zneužíván nátlakovými skupinami k naprosto odlišným cílům.

Dle názoru VOSS přestala ČT plnit svou funkci veřejnoprávní televize již v okamžiku, kdy se její obrazovce objevilo prohlášení nepatřící do schváleného vysílacího schématu. To, co se v ČT nyní odehrává je politický boj mezi stranami čtyřkoalice a stranami opoziční smlouvy. Svoboda slova není v ČT nikterak ohrožena, protože ČT momentálně nelze považovat za zdroj nezávislých a objektivních informací.

VOSS považuje za politováníhodné, že nedokonalost zákona o České televizi, politické složení i rozhodování rady ČT a pracovně právní spory vedly k tomu, že se toto veřejnoprávní médium se stalo kolbištěm politických bojů.

VOSS vyzývá k urychlenému přijetí takových zákonů, které by zamezily jakémukoli stranickému vlivu na veřejnoprávní média a k uklidnění situace, která vážně poškozuje obraz České republiky jakožto demokratického státu. VOSS v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že obdobná krize jako v ČT může nastat i u dalších veřejnoprávních institucí, tedy Českého rozhlasu a ČTK.


Moje stanovisko k návrhu rozeslané členům VOSS:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Myslím si, že by stanovisko VOSS, které bylo dohodnuto, mělo být zveřejněno i s tím, že je nutno zdůraznit, že jde především o rozdělování obrovských finančních částek v zájmu jiných - soukromoprávních, mediálních skupin, byť se to kolegyni Lorencové může nelíbit, ale ta je ve věci příliš sama angažována (zjevný střet zájmů). Odkládání považuji za chybu.

Děkuji a s úctou se znamenám

Karel Mašita


Reakce na zveřejnění (na stejné stránce v Britských listech - "dementní dementi"):

Výbor na ochranu svobody slova se distancuje od prohlášení, které Britským listům poskytl jeho člen Karel Mašita. VOSS totiž v cause České televize dosud nevydal žádné oficiální stanovisko. Karel Mašita poskytl Britským listům pracovní verzi, s kterou většina členů VOSSu nesouhlasila.

Za VOSS předseda Jiří Vávra, místopředsedkyně Jana Lorencová, tajemník Marek Pokorný

 

Distancuji se od prohlášení VOSS

Po bouřlivé e-mailové diskusi, trvající od 26. prosince 2000 kdy jsem vyzvala VOSS, aby neprodleně jednal o situaci v ČT, vydalo pět členů VOSS návrh prohlášení, které posléze předal člen VOSS Karel Mašita Britským listům bez konzultace s ostatními členy.

Pokud jde o mne, bezprostředně po seznámení s navrženým textem jsem sdělila všem členům VOSS, že zásadně s obsahem prohlášení nesouhlasím, neboť je v příkrém rozporu s mým přesvědčením. Na rozdíl od názorů většiny členů VOSS jsem přesvědčena, že v ČT jde o přímý útok na svobodu slova a snahu jedné politické strany toto médium ovládnout.

Odmítla jsem jakékoli spekulace o ekonomických lobby, které by měly snad být, podle některých členů VOSS v pozadí událostí v ČT, neboť se opírají pouze o dojmy z účasti některých osob na protestech, případně jsou motivovány i jinými, pro mne v této chvíli nepříliš čitelnými motivy. Od počátku však souhlasím s hloubkovým auditem v ČT. Jeho výsledek ale nemůže mít podle mého mínění sebemenší vliv na současné události.

Rovněž jsem žádala kolegy z VOSS, aby v případě zveřejnění textu bylo uvedeno kdo a jak hlasoval. Protože se tak nestalo, považuji za nutné touto cestou dát na vědomí, že se od prohlášení VOSS důrazně distancuji. Několikrát jsem v korespondenci zdůraznila, že po seznámení s názory většiny členů na situaci v ČT vážně zvažuji svoje další setrvání ve Výboru na ochranu svobody slova.

Jana Lorencová, místopředsedkyně VOSS