Propastná hysterie davu

Tento komentář mi vydal deník Právo 21. května 1996

 

"Co vlastně chcete? Lidi na ulici našim klukům sami říkali, že ty pankáče mají ztřískat, až se poserou." Tak tohle, prosím, řekl mluvčí Policie ČR Aleš Svoboda na otázky novinářů ke "cause" pražského rockového klubu Propast. Inu zdá se, že stále platí jedna z myšlenek spisovatele Karla Michala o tom, že leccos, ač mrzké, nabývá cti službou veřejnou. Nenávistnou davovou hysterii zde ostatně potvrdila i nedávná beseda Radiožurnálu, do jejíhož průběhu telefonovali posluchači své opět vesměs agresivně nenávistné názory. Takže: "Hlas lidu, hlas Boží," anebo: "Dav se vždycky mýlí," jak s oblibou tvrdí jistý český trpasličí rektor?

 

Kdo má alespoň trochu zdravé paměti, jistě pamatuje konec šedesátých a začátek sedmdesátých let, kdy tito "řadně pracující" občané soustavně požadovali kriminalizaci či likvidaci fanoušků rockové hudby (tehdy (big beatu), tzv. "vlasatců". Tuto celospolečenskou idiocii ostatně využila i KSČ, pro jejíž smutně proslulý XIV. sjezd v roce 1971 vypracovalo ideologické oddělení ÚV KSČ rozsáhlou zprávu o tom, jak "boj proti vlasatcům" probíhá a z níž opět dýchá právě davová histerie vůči všem odlišnějším jedincům, kteří se odmítali "zapojit do budování socialismu". Tohle pak trvalo dalších téměř dvacet let, v nichž "vlasatci" nemohli vyjít ulicí, aniž se vyhnuli tzv. "kontrole občanských průkazů" a kdy na ně byly pořádány hony jak na divou zvěř. Což se ovšem náramně hodilo StB, VB, Lidovým milicím, ale i různým těm domovním důvěrníkům či uličním výborům. Neboť pro ně platila rovnice: "vlasatec" = se nepřítel společnosti, kterého "kluci od Bezpečnosti" musejí "zavřít, až zčerná," nebo ho "třískat a třískat" a hlavně mu zakazovat tu "strašnou muziku".

 

Kdopak si dnes ještě vzpomemene na 30. březen roku 1974, kdy proěhl policejní masakr fanoušků Plastic People a DG 307 v obci Rudolfov nedaleko Českých Budějovic, při němž všechny regionální složky SNB, Lidových milic a Pohraniční stráže surovým mlácením, kopáním, najížděním služebními vozidly a poštvávání služebních psů způsobily těmto fanouškům velice vážné a dlouhodobé zdravotní potíže a pak ještě 280 z nich uvěznily ve věznici v Českých Budějovicích, kde je se "souhlasem prokurátora" i surově ostříhaly? A kdopak si dnes ještě vzpomene na aféru "Jazzová sekce", která vyvrcholila v září roku 1986 uvězněním sedmi vedoucích činitelů Sekce a z níž okamžitě vznikl obrovský mezinárodní skandál? Také tehdy davy "řádných občanů" masivně jásaly a žádaly nejtvrdší tresty, přestože, jak je dnes již všeobecně známo, byly tyto akce zcela protiprávní. Nepřipadá tedy nynější situace kolem Propasti policii jaksi povědomá?